ผลการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ ) (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)->** สรุปผลการให้บริการ หมายถึง การรวมผลงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย และผลงานฟันเทียมที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่ายโดยไม่นับคนซ้ำ
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุต่ำกว่า60 ปี
รวม
เป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
ร้อยละการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
01-เชียงใหม่3,9303,80496.798494,653
02-พิษณุโลก2,1602,567118.847083,275
03-นครสวรรค์2,3004,161180.911,1625,323
04-สระบุรี3,0802,62785.295833,210
05-ราชบุรี3,1802,66083.657663,426
06-ระยอง2,8802,58989.906363,225
07-ขอนแก่น2,7702,27982.275582,837
08-อุดรธานี2,5901,94074.905692,509
09-นครราชสีมา4,1003,13676.499754,111
10-อุบลราชธานี2,0901,43268.525081,940
11-สุราษฎร์ธานี2,4802,806113.157233,529
12-สงขลา2,6003,051117.351,0754,126
13-กรุงเทพมหานคร84061873.57126744
-รวมทั้งหมด35,00033,67096.209,23842,908