Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 กรกฎาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2561

 
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย สปสช.เขต 6 เขต 6 ระยอง ->ปีงบประมาณ2560 (ข้อความสีส้ม สามารถclickได้ )
ปีงบประมาณ :
ส่งออกexcel
จังหวัด
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
1100-สมุทรปราการ4175115101,641,300.001,472,490.001171,650152376,000.00337,680.005342,1616622,017,300.001,810,170.00
2000-ชลบุรี7751,0109783,089,200.002,743,650.003164474391,023,200.00912,960.001,0911,4571,4174,112,400.003,656,610.00
2100-ระยอง208255236924,500.00762,030.0075111103266,800.00221,850.002833663391,191,300.00983,880.00
2200-จันทบุรี3444554431,363,950.001,207,665.00195279275558,300.00498,150.005397347181,922,250.001,705,815.00
2300-ตราด143190190543,600.00488,880.0090133133267,500.00239,670.00233323323811,100.00728,550.00
2400-ฉะเชิงเทรา4255165101,724,100.001,548,090.00177266266537,900.00484,110.006027827762,262,000.002,032,200.00
2500-ปราจีนบุรี4074894881,609,300.001,448,010.00224331331611,500.00550,350.006318208192,220,800.001,998,360.00
2700-สระแก้ว4094,9195111,622,200.001,432,800.00323445444899,100.00809,190.007325,3649552,521,300.002,241,990.00
รวมทั้งหมด-3,1288,3453,86612,518,150.0011,103,615.001,5173,6622,1434,540,300.004,053,960.004,64512,0076,00917,058,450.0015,157,575.00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์