Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 1 ตุลาคม 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่5,0639,6977,23418,283,422.0017,672,189.103,2269,4884,4667,749,880.007,519,907.708,28919,18511,70026,033,302.0025,192,096.80
02-เขต 2 พิษณุโลก2,9273,9553,82711,651,590.0011,157,775.001,8002,6552,6325,092,360.004,926,862.004,7276,6106,45916,743,950.0016,084,637.00
03-เขต 3 นครสวรรค์4,2435,3795,30717,126,500.0016,569,945.002,2923,4483,4257,075,600.006,861,165.006,5358,8278,73224,202,100.0023,431,110.00
04-เขต 4 สระบุรี3,0435,6344,10411,665,501.0011,302,946.001,2281,8101,8073,695,330.003,595,845.004,2717,4445,91115,360,831.0014,898,791.00
05-เขต 5 ราชบุรี2,8753,7313,71711,385,940.0011,048,685.001,3813,2691,9664,328,300.004,193,025.004,2567,0005,68315,714,240.0015,241,710.00
06-เขต 6 ระยอง2,9113,8463,71011,587,916.0010,987,905.401,3271,9381,8944,108,410.003,903,971.004,2385,7845,60415,696,326.0014,891,876.40
07-เขต 7 ขอนแก่น2,9104,4194,32711,089,125.0010,522,043.502,2027,6033,1745,512,130.005,312,865.005,11112,0227,50116,601,255.0015,834,908.50
08-เขต 8 อุดรธานี2,6644,0943,98410,042,145.609,460,653.852,6845,2573,9116,399,935.006,164,400.005,3489,3517,89516,442,080.6015,625,053.85
09-เขต 9 นครราชสีมา3,7437,8355,28614,745,410.0013,945,220.003,6085,3885,3429,371,980.009,022,675.007,35113,22310,62824,117,390.0022,967,895.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี2,0934,2832,9447,784,500.007,483,225.002,3453,3773,3675,734,700.005,580,905.004,4377,6606,31113,519,200.0013,064,130.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี2,9083,8563,68811,626,000.0011,122,415.001,6102,3482,3084,768,400.004,609,450.004,5186,2045,99616,394,400.0015,731,865.00
12-เขต 12 สงขลา3,0873,5653,53412,825,284.0012,523,659.001,7293,7772,2695,694,350.005,557,180.004,8167,3425,80318,519,634.0018,080,839.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร8751,2191,2163,045,300.002,971,575.005327987981,379,550.001,348,550.001,4072,0172,0144,424,850.004,320,125.00
รวมทั้งหมด-39,34261,51352,878152,858,633.60146,768,236.8525,96451,15637,35970,910,925.0068,596,800.7065,304112,66990,237223,769,558.60215,365,037.55

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์