National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต 3 สานพลัง เชื่อมสัมพันธ์ แกนนำ อสม. เข้มแข็ง นำความรู้สู่ชุมชน

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดโครงการสร้างการรับรู้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกลุ่มเครือข่าย อสม. ระดับอำเภอในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์
เติมเต็มความรู้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) ให้กับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า "อสม." ในระดับอำเภอทุกแห่งในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ทั้ง 5 จังหวัด
(นครสวรรค์ ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี)

โดย น.ส.บุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายที่มาระบบหลักประกันสุขภาพ และทิศทางการมีส่วนร่วมของ อสม. ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 แห่ง ประธาน อสม. ระดับจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด พร้อมด้วย ประธาน อสม. ระดับอำเภอทุกแห่ง และเครือข่าย อสม.ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในครั้งนี้ ทีมงาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ได้จัดให้มี กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบ่งตามฐานการเรียนรู้ โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละเรื่องในระบบหลักประกันสุขภาพ จาก สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ทำกระบวนการกลุ่ม
ให้ความรู้กับเครือข่าย เกิดบรรยากาศการเรียรู้รูปแบบใหม่ กระชับเนื้อหา และใกล้ชิด เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย อสม. เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้ภาคีเครือข่าย อสม. ได้เติมเต็มความรู้สิทธิบัตรทอง และเกิดแกนนำเครือข่าย อสม. ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนของตนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น

สปสช. เขต 3 คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แกนนำเครือข่าย อสม. จะเป็นสื่อบุคคลที่สามารถสื่อสารข้อมูลสิทธิบัตรทอง ได้อย่างใกล้ชิดเข้าถึงประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางที่ประชาชนในพื้นที่ จะเข้าถึงระบบการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : สปสช.เขต 3 นครสวรรค์
28 ธันวาคม 2565