National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ได้ร่วมกันตั้งกองผ้าป่า ถวายผ้าป่าสามัคคี

 

วันนี้ (ศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65)

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ได้ร่วมกันตั้งกองผ้าป่า และร่วมบุญคนละเล็กละน้อย ถวายผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างห้องสุขา และโรงครัว สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัด และได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู คุณธรรมสู่ความเบิกบานในงาน สำราญในชีวิต ณ วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงบ่ายวันนี้

ขอกุศลผลบุญนี้จงมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ