National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

" 15 ปี แห่งการจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ "

วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ นำพวงมาลัยไหว้รูปจำรอง นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ร่วมระลึกถึงการจากไปของท่าน เลขาธิการ คนแรกของ สปสช.
'ผู้บุกเบิกเส้นทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้มีแนวคิดและการก่อเกิดระบบบริการสุขภาพของรัฐที่ให้ความเป็นธรรม แก่ประชาชนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมและถ้วนหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
18 มกราคม 2566

ผู้ที่สนใจรับฟัง หนังสือเสียง "หนังสือ บทเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
แต่งโดย นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ให้เสียงโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.

รับฟังได้ที่ : ?? หนังสือเสียง 
http://surl.li/ekxuz