National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ (อปสข.) ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2566...

23/01/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนต่อ แผนความร่วมมือ พลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) ปี 2566 เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดย อ.ป.ต. จังหวัดนครสวรรค์...

20/01/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

เริ่มแล้ว? ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ‘วัดเขาดินศิริวัฒนา...

10/01/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. เขต 3 สานพลัง เชื่อมสัมพันธ์ แกนนำ อสม. เข้มแข็ง นำความรู้สู่ชุมชน...

28/12/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ได้ร่วมกันตั้งกองผ้าป่า ถวายผ้าป่าสามัคคี...

18/11/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่รักษาด้วยวิธีล้างไตผ่านททางช่องท้อง ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...

03/11/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

เชิญชวน "คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์" มาเป็นส่วนหนึ่งดูแลสุขภาพคนไทย ร่วมให้บริการ การพยาบาลและการผดุงครรภ์...

20/10/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันป้องกันโรค แก่ประชาชน 'สิทธิประกันสังคม...

19/10/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...

09/10/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ (Work-Life Integration) โครงการสร้าง ยกระดับองค์กรสุขภาวะสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย Happy8...

22/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมหารือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจฯ...

21/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ปสช.ขอเชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกท่าน...

14/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

"ผู้สูงอายุอุ่นใจ เทศบาล สปสช.ร่วมดูแลห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"...

02/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพบริการและการคุ้มครองสิทธิ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา...

02/09/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เวอร์ชั่นใหม่ ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ (ทั้ง 5 จังหวัด)...

30/08/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมชี้แจงหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านการคัดเลือกรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2566...

23/08/2565

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ 3...

23/08/2565

อ่านเพิ่มเติม