National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ปีงบประมาณ 2567...

28/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 เชื่อมเครือข่าย-พัฒนากลไกงานคุ้มครองสิทธิจังหวัดอุทัยธานี ปี 2567...

04/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชมตึกสงฆ์อาพาธต้นแบบ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี...

01/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

01/03/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 ทำความเข้าใจการเข้ารับบริการสาธารณสุข ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้กับภาคีเครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์ - เริ่มให้บริการ 1 มีนาคมนี้...

28/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สมัครขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ในการคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

28/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดชัยนาทครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567...

28/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมพิธีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร “คิลานสถาน” สถานชีวาภิบาล สถานที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธและ ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอลาดยาว” แห่งแรกในจังหวัดนครสวรรค์...

24/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 จับมือ พมจ./ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง/บ้านพักเด็กฯ และเครือข่ายหน่วยบริการทั้ง 5 จังหวัด ในเขต 3...

23/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 ร่วมเยี่ยมเสริมพลัง MCH Board /Service Plan - ภายใต้แนวคิดลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการเด็กสมวัย ไอคิว 110 ที่จังหวัดชัยนาท...

23/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

วัดจันทาราม (ท่าซุง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานชีวาภิบาลในองค์กรศาสนา - จัดบริการดูแลโยมและพระที่มีภาวะพึ่งพิง และการดูและระยะสุดท้าย...

22/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนทุ่งทอง จังหวัดกำแพงเพชร...

21/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานและบริหารงานกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน จังหวัดพิจิตร...

21/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 เตรียมความพร้อมพื้นที่ รองรับระบบบริการ "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่" ระยะที่ 2 / เริ่ม 1 มีนาคม 2567...

19/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

ผู้ป่วย “สิทธิบัตรทอง” เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ สามารถรับยาที่ “ร้านยาคุณภาพของฉัน” ได้ทุกแห่ง #ฟรี...

16/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 ร่วมหนุนเสริมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567...

16/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 เชื่อมเครือข่าย-พัฒนากลไกงานคุ้มครองสิทธิจังหวัดชัยนาท ปี 2567...

16/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชย ระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567...

10/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 3 เร่งชวนคลินิกเอกชนและร้านยา - หวังเพิ่มหน่วยนวัตกรรม รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์...

09/02/2567

อ่านเพิ่มเติม
news

รพ.ชัยภูมิ - เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9 รุดเยี่ยมดูงาน พื้นที่ต้นแบบ “สถานชีวาภิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อ” พร้อมขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลในพื้นที่...

06/02/2567

อ่านเพิ่มเติม