ผลการจัดสรรเงินกองทุน OP Individual Data 2559 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)รายจังหวัด ร้อยละของรพ.สต.ที่ส่งข้อมูล ณ มิย.2559 รายละเอียด ร้อยละของรพ.ที่ส่งข้อมูล ณ มิย.2559 รายละเอียด
จังหวัด
งวดที่1
งวดที่2
download
จ.ชัยนาท
2,227,494 บาท
2,227,494.12 บาท
จ.นครสวรรค์
7,427,491 บาท
7,427,492.39 บาท
จ.อุทัยธานี
2,280,099 บาท
2,280,100.56 บาท
จ.กำแพงเพชร
5,064,367 บาท
5,064,368.72 บาท
จ.พิจิตร
3,696,293 บาท
3,696,294.04 บาท
รวม
20,695,744.00
20,695,749.83
41,391,493.83 บาท
>> update ข้อมูล ณ 6 กรกฎาคม 2559 (จัดสรรงวดที่ 2 โอนเงินแล้วค่ะ บางหน่วยบริการ อาจโดนหักหนี้ OP refer) ตรวจสอบการโอนเงิน <<
ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลแยกรายแฟ้ม(ข้อมูล 6 กรกฎาคม 2559) ดู รายละเอียด
จำนวนผู้เข้าชมshopify traffic stats start October 2015 ถ้ากราฟไม่แสดง กรุณาใช้ Google Chrom