temp
template
Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
No. หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๓๕๗ /๒๕๕๘ ลว.๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘ 24/06/2558
2   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ ๒๙๙ /๒๕๕๘ ลว.๒๙ พ.ค.๕๘ 23/06/2558
3   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๒๗๔ /๒๕๕๘ 15/05/2558
4   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนที่ 224/2558 ลว.21 เม.ย.58 22/04/2558
5   คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุน ทดแทนตำแหน่งว่่าง ที่ 223/2558 ลว.21 เม.ย. 58 22/04/2558
6   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนที่ 132/2558 ลว.10 มี.ค.58 22/04/2558
7   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ ลว.๒ มี.ค.๒๕๕๘ 12/03/2558
8   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๖๔ /๒๕๕๘ ลว.๓ ก.พ.๒๕๕๘ 03/03/2558
9   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๕๓ /๒๕๕๘ ลว.๒๙ ม.ค.๒๕๕๘ 01/03/2558
10   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ ๑๔๖๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 16/02/2558
11   คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๑๔๓๙ /๒๕๕๗ ลว.๒๗ พ.ย.๒๕๕๗ 11/02/2558
12   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ที่ 1418/2557 ลว.11 พ.ย.57 23/01/2558
13   แจ้งการจัดสรรเงินปี 58 22/01/2558
14   แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลมโนรมย์ เป็น เทศบาลตำบลมโนรมย์ แล้วครับ 13/08/2557
15   เชิญสมัครสมาชิกในเว็ปบอร์ด หน้าเว็ป สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ 08/08/2557
16   ส่งคำสั่งคืนให้กองทุน ห้วยร่วม(ดงเจริญ) กำแพงดิน(สามง่าม) หนองขุ่น(วัดสิงห์) เทศบาลตาคลี หาดสูง นาก 28/06/2557
17   ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประ 28/04/2557
18   แจ้งข่าวการโอนเงิน 19/02/2557
19   ทดลองใช้โปรแกรมคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กองทุนฯ ได้แล้ว 27/12/2556
 
 
Untitled Document
::สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์