กองทุนทันตกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 พฤษภาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 
ผลการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย ปีงบประมาณ2561
เป้าหมายการให้บริการฟันเทียมปี ๕๘ หมายถึง ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสิทธิ์ UC ที่ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๑ ชิ้น (รหัส๙๒๐๒) หรือ ใส่ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๒ ชิ้น (รหัส๙๒๐๓)
ปีงบประมาณ :
ดูข้อมูลทั้งหมด ส่งออกexcel ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
เป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
ร้อยละการให้บริการฟันเทียมเทียบเป้าหมาย
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
*สรุปผลการให้บริการฟันเทียม
01-เชียงใหม่3,9302,75570.106043,359
02-พิษณุโลก2,1601,87786.904862,363
03-นครสวรรค์2,3002,858124.267793,637
04-สระบุรี3,0801,81258.833982,210
05-ราชบุรี3,1801,92560.535412,466
06-ระยอง2,8801,85464.384742,328
07-ขอนแก่น2,7701,63959.174192,058
08-อุดรธานี2,5901,43555.413991,834
09-นครราชสีมา4,1002,32356.667523,075
10-อุบลราชธานี2,0901,17055.983981,568
11-สุราษฎร์ธานี2,4801,83874.115422,380
12-สงขลา2,6002,27087.317403,010
13-กรุงเทพมหานคร84045153.69102553
-รวมทั้งหมด35,00024,20769.166,63430,841

ถ้าไม่เห็นกราฟ กรุณาใช้ internet explorer เปิด
Chart.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์