กองทุนทันตกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -31 พฤษภาคม 2561
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่3,9748,1015,65614,395,222.0013,869,734.102,5588,5583,5466,153,580.005,953,322.706,53216,6599,20220,548,802.0019,823,056.80
02-เขต 2 พิษณุโลก2,3493,1993,0849,391,390.008,943,570.001,4752,1762,1554,161,420.004,010,632.003,8245,3755,23913,552,810.0012,954,202.00
03-เขต 3 นครสวรรค์3,4054,3274,27313,766,650.0013,266,425.001,8302,7542,7365,660,400.005,463,840.005,2357,0817,00919,427,050.0018,730,265.00
04-เขต 4 สระบุรี2,4374,8153,2879,349,801.009,028,116.001,0001,4851,4823,024,950.002,932,590.003,4376,3004,76912,374,751.0011,960,706.00
05-เขต 5 ราชบุรี2,3182,9722,9609,231,800.008,916,370.001,1002,8591,5563,442,000.003,315,790.003,4185,8314,51612,673,800.0012,232,160.00
06-เขต 6 ระยอง2,3323,0552,9639,224,676.008,789,420.401,0691,5551,5253,301,410.003,156,011.003,4014,6104,48812,526,086.0011,945,431.40
07-เขต 7 ขอนแก่น2,2913,4963,4138,767,935.008,282,461.501,7276,9162,4884,339,730.004,171,020.004,01810,4125,90113,107,665.0012,453,481.50
08-เขต 8 อุดรธานี2,1013,2203,1497,842,808.607,407,438.602,1184,4233,0885,067,739.004,864,362.004,2197,6436,23712,910,547.6012,271,800.60
09-เขต 9 นครราชสีมา3,0136,7624,24811,848,010.0011,182,495.002,9914,4434,4167,731,580.007,440,875.006,00411,2058,66419,579,590.0018,623,370.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี1,6763,6702,3346,265,400.005,987,470.001,8822,7002,6914,569,000.004,426,280.003,5576,3705,02510,834,400.0010,413,750.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี2,2563,0052,8608,998,700.008,569,255.001,2741,8691,8323,801,150.003,660,785.003,5304,8744,69212,799,850.0012,230,040.00
12-เขต 12 สงขลา2,5022,8932,86510,383,494.0010,123,664.001,3653,2941,7894,461,600.004,357,580.003,8676,1874,65414,845,094.0014,481,244.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร6418788762,230,950.002,171,160.004196346341,062,650.001,035,350.001,0601,5121,5103,293,600.003,206,510.00
รวมทั้งหมด-31,29550,39341,968121,696,836.60116,537,579.6020,80843,66629,93856,777,209.0054,788,437.7052,10294,05971,906178,474,045.60171,326,017.30

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์