Magic Color
nhso ปีงบประมาณ 2554 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554:ปีงบประมาณ 2555 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
ปีงบประมาณ 2556 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556:ปีงบประมาณ 2557 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
ปีงบประมาณ 2558 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2558 : ปีงบประมาณ 2559 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 -กันยายน 2560::ปีงบประมาณ 2561 = ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -ธนวาคม 2560
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากสำนักชดเชยค่าบริการ ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2561

";?>
รายงานฟันเทียมที่ได้รับการเบิกจ่าย (click สปสช.เขต เพื่อ drill down)ปีงบประมาณ 2561
ส่งออกexcel
สปสช.เขต
กลุ่มอายุ≥ 60 ปี
กลุ่มอายุ<60 ปี
รวม
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
จำนวนคน
จำนวนชิ้นเบิก
จำนวนชิ้นจ่าย
จำนวนเงินเบิก
จำนวนเงินจ่าย
01-เขต 1 เชียงใหม่2,9126,5764,14910,518,065.0010,036,977.101,8497,5802,5724,417,640.004,226,482.704,76114,1566,72114,935,705.0014,263,459.80
02-เขต 2 พิษณุโลก1,7392,3732,2796,946,590.006,535,370.001,0991,6141,5973,109,250.002,965,662.002,8383,9873,87610,055,840.009,501,032.00
03-เขต 3 นครสวรรค์2,5513,2453,19910,310,150.009,837,325.001,4172,1022,0994,377,900.004,187,240.003,9685,3475,29814,688,050.0014,024,565.00
04-เขต 4 สระบุรี1,8343,9772,4557,077,300.006,770,315.007541,1151,1132,299,200.002,208,740.002,5885,0923,5689,376,500.008,979,055.00
05-เขต 5 ราชบุรี1,6942,1772,1716,723,400.006,427,970.008142,4501,1492,572,900.002,450,590.002,5084,6273,3209,296,300.008,878,560.00
06-เขต 6 ระยอง1,7042,2182,1656,646,376.006,305,320.408281,2021,1742,561,610.002,419,011.002,5323,4203,3399,207,986.008,724,331.40
07-เขต 7 ขอนแก่น1,6532,5202,4476,332,435.005,898,861.501,2916,2771,8523,223,130.003,063,320.002,9448,7974,2999,555,565.008,962,181.50
08-เขต 8 อุดรธานี1,6022,4292,3805,958,418.605,609,848.601,5463,5672,2443,733,227.003,557,722.003,1485,9964,6249,691,645.609,167,570.60
09-เขต 9 นครราชสีมา2,2753,2903,2088,912,810.008,340,295.002,2553,3383,3255,776,580.005,521,475.004,5306,6286,53314,689,390.0013,861,770.00
10-เขต 10 อุบลราชธานี1,2303,0411,7134,575,500.004,325,370.001,3681,9831,9773,359,600.003,230,880.002,5985,0243,6907,935,100.007,556,250.00
11-เขต 11 สุราษฎร์ธานี1,6142,1622,0606,389,300.006,031,155.009391,3841,3502,783,950.002,655,485.002,5533,5463,4109,173,250.008,686,640.00
12-เขต 12 สงขลา1,7282,0171,9917,188,350.006,934,420.009662,7671,2653,102,500.003,002,580.002,6944,7843,25610,290,850.009,937,000.00
13-เขต 13 กรุงเทพมหานคร4456046031,528,350.001,478,560.00331508508838,850.00811,550.007761,1121,1112,367,200.002,290,110.00
รวมทั้งหมด-22,98136,62930,82089,107,044.6084,531,787.6015,45735,88722,22542,156,337.0040,300,737.7038,43872,51653,045131,263,381.60124,832,525.30

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์