ผู้ป่วยใน
ประชากร ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
หน่วยบริการในพื้นที่ สปสช.เขต3 นครสวรรค์ รายละเอียด